Okenní profily Gealan

Okna Gealan se vyznačují velmi dobrou tepelnou izolační vlastnosti. Mají díky integrovaným výztuhám v rámech a křídlech perfektní stabilitu a umožňují i konstrukci velkých prvků, které pak odolávají i velkým větrným zatížením. Pro pocit většího bezpečí a ochranu před vloupáním je možno okna osadit speciálním sklem a kováním.

Profily Gealan se vyznačují také velmi dobrou schopností vytvořit v místnostech tepelnou pohodu, protože vyrovnávají vlhkost v interiéru s ohledem na teplotu. Větrací klapka GECCO umožňuje průběžnou výměnu vzduchu v dostatečném množství a nezpůsobí nevhodný průvan. Velmi důležitou vlastností větrání je hygiena vzduchu v prostředí, ve kterém žijeme a taky vznik plísní v ostění, když je nevyvětráno. Přitom kdykoliv je možné jednoduchým způsobem klapku aretačním kolíkem uzavřít a vrátit tak oknu jeho původní vlastnosti. Větrací systém GECCO splňuje všechny potřebné technické požadavky a byl odzkoušen a certifikován s dosažením třídy 3 a 4 v hodnocení zvukově izolačních vlastností. Test také prokázal, že při tomto způsobu výměny vzduchu nevznikají žádné podstatné tepelné ztráty.

Rozdělení oken Gealan dle profilových systému:

Profilový systém Gealan S 3000

Univerzální systém dorazového těsnění S 3000 s konstrukční hloubkou 62 mm se vyznačuje zvlášť racionální zpracovatelností. Konkrétně to znamená stejné ocelové výztuže  rámu a křídla; stejné osy vrtání pro spoje sloupků a příček, jakož i pro upevnění hmoždinkami; stejnou vyřezávací frézu pro všechny sloupky a příčky i stejnou začišťovací frézu pro všechny osazovací rámy a křídla.

K dispozici jsou nejrůznější profily křídel v plošně odsazeném, poloplošně odsazeném nebo designovém - plošně zarovnaném provedení, jakož i pětikomorová řešení a varianta s jádrem z recyklovaného materiálu s odpovídajícími rámy.

Zvláštní variantou v systému S 3000 je systém designových profilů, který umožňuje rozmanitost ztvárnění soukromých bytů. Speciální provedení křídel s úzkými šířkami viditelných částí a harmonickými zaobleními umožňují konstrukci filigránských oken – převážně v provedení se štulpem.

Výhody oken Gealan profilový systém S 3000:

Gealan S3000 3 komory Gealan S3000 5 komor
 • speciálně vyvinutá polopříčná drážka s velkou komorou na sběr vody: optimální odvádění vody vlivem sklonu drážky, rovný dosed hlav šroubů u hmoždinek rámu, snadno se čistí
 • bezpečné upevnění kování díky několika stěnám z PVC a opěrným stojinám
 • zasklívací lišty s naextrudovaným těsněním ke snadné výměně
 • lze použít silné sklo, optimální pro protihlukovou izolaci, tloušťky až 33 mm u plošně odsazených křídel, a až 49 mm u plošně zarovnaných křídel
 • mnoho doplňkových profilů, optimální možnosti napojování, spojování lištami, statické profily a rozšíření
 • bezpečné a trvalé spojení sloupků je možné díky spojovacím prvkům sloupků se speciálními spojkami
 • volitelně lze zlepšit klima místností a zajistit zvýšený komfort bydlení patentovaným systémem větrání GECCO lze pořídit v mnoha acrylcolorových barvách a s fóliemi v dekoru dřeva
Tepelná prostupnost pro 3-komorové provedení: koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U)Uf = 1,6 W/m²K
Tepelná prostupnost pro 5-komorové provedení: koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U)Uf = 1,5 W/m²K

Profilový systém Gealan S 7000 IQ

Profilový systém S 7000 IQ má konstrukční hloubku 74 mm. Tento do posledního bodu domyšlený systém pěti vnitřních komor zabraňuje vzniku tepelných mostů a optimalizuje termoizolační schopnosti. Doraz středového těsnění je dodatečně opatřen dutými komůrkami. Tím má tento soubor profilů také v oblasti drážky kontinuálních pět komor.

Zjištěná hodnota u této kombinace profilu včetně standardní ocelové výztuže je extrémně nízká!

Okenní profil Gealan S 7000 IQ má některé zvláštní vlastnosti. Okno splňuje všechny nároky na vzhled, které od Vás požadujete: harmonické proporce, oblé tvary, úzké šířky viditelných částí a brilantně hladký povrch. Okna s úzkými šířkami viditelných částí propouštějí do interiérů budov více světla. Systém profilů S 7000 IQ podporuje tento efekt velmi úzkými viditelnými částmi křídel a čelních lišt a dává tak oknu jemný vzhled. O to, aby úzkými konstrukčními prvky neutrpěla stabilita, se starají příslušně dimenzované výztuže v profilech

Firma GEALAN nabízí tento profil jako velice bezpečnostní. Přesvědčivými konstrukčními argumenty jsou konstrukční hloubka profilu 74 mm, záměrná volba silnějších materiálů a doraz středového těsnění jako dodatečná bariéra. Tyto prvky jsou doplněny bezpečným sešroubováním kování s rámem. Systém S 70000 IQ byl jako první systém úspěšně testován sérií testů proti vloupání.

Výhody profilu Gealan S 7000 IQ:

Gealan S7000iq
 • úzká pohledová šířka
 • vysoká statika
 • svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
 • stejné výztuže v rámu a křídle
 • osová vzdálenost 13 mm jako v systémech S 3000 a S 8000 IQ
 • stejné kování jako v systémech S 3000 a S 8000 IQ
 • volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
 • lze pořídit v mnoha acrylcolorových barvách a s fóliemi v dekoru dřeva
Tepelná prostupnost pro S 7000 IQ: koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) Uf = 1,2 W/m²K
Tepelná prostupnost pro S 7000 IQ plus: koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) Uf = 0,98 W/m²K

Profilový systém Gealan S 80000 IQ

Gealan S8000IQ 4komory

Vynikající stabilita díky velkým ocelovým výztužím v rámu a křídle. Dobrá tepelná a protihluková izolace speciálním uspořádáním komor. Vysoký komfort čištění díky příslušně dimenzované drážce rámu. Volitelně v plošně odsazeném provedení s dvojnásobně zkosenou zasklívací lištou nebo v poloplošně odsazeném provedení s kulatou zasklívací lištou.

6-komorový systém S 8000 IQ

Gealan S8000IQ 6komor

Vynikající tepelná izolace díky šesti komorám v osazovacím rámu a křídle. Velmi dobrá stabilita díky velkým ocelovým výztužím v osazovacím rámu a křídle. Vysoký komfort čištění díky příslušně dimenzované drážce rámu. Volitelně v plošně odsazeném provedení s dvojnásobně zkosenou zasklívací lištou nebo v poloplošně odsazeném provedení s kulatou zasklívací lištou.

7-komorový systém S 8000 IQ

Gealan S8000IQ 7komor

Vynikající tepelná a protihluková izolace díky sedmi speciálně uspořádaným komorám v rámu a křídle. Dobrá stabilita díky velkým ocelovým výztužím v rámu a křídle. Vysoký komfort čištění díky příslušně dimenzované drážce rámu. Klasická geometrie harmonicky odstupňovaného vnějšího vzhledu.

Výhody:

 • konstrukční hloubka 74 mm zajišťuje dobrou tepelnou a protihlukovou izolaci
 • velká hlavní komora pro zabudování velkých ocelových výztuží
 • materiálově optimalizovaná geometrie profilů šetří zdroje a tím i životní prostředí.
 • pouze jedna vyztužovací ocel pro rámy, křídla a sloupky
 • volitelně zlepšené klima místností a zvýšený komfort bydlení pomocí patentovaného systému větrání GECCO – pro regulovanou výměnu vzduchu mezi interiérem a exteriérem
 • lze pořídit v mnoha acrylcolorových barvách a s fóliemi v dekoru dřeva
Tepelná prostupnost pro S 8000 IQ: koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) Uf = 1,2 W/m²K

Systémy Gealan IQ plus

Tento prohloubený systém firmy Gealan nachází uplatnění všude tam kde je zapotřebí konstrukční hloubka 80 mm a vyšší.

Systém S 7000 IQ plus

Gealan S7000iq plus

Tento systém firmy Gealan S 7000 IQ plus má konstrukční hloubku 83 mm! To je pro profil velmi výhodné. Tam se vejde všechno, co dělá profil silným. V první řadě je to šest komor, které velmi dobře chrání před chladem i hlukem. Zejména se systémem středového těsnění S 7000 IQ plus se podařilo koeficient prostupu tepla znovu výrazně snížit až na hodnotu Uf = 0,98 W/m²K. Tím se výrazně snižují náklady na vytápění a emise CO2.

Konstrukční hloubka 83 mm mimoto zajišťuje zvýšenou pevnost rohů a tím i vyšší stabilitu okna. Velká ocelová výztuž kromě toho zajišťuje vysokou stabilitu profilu a stabilní šroubové spoje kování – to je velký přínos nového systému S 7000 IQ plus v otázce ochrany proti proražení/vloupání.

Systém S 8000 IQ plus

Gealan S8000iq plus

Systém se svými šesti komorami nabízí ideální ochranu před chladem a hlukem, a aktivně přispívá ke snižování emisí CO2. Konstrukční hloubka 83 mm mimoto zajišťuje zvýšenou pevnost rohů a tím vyšší stabilitu okna. Velká ocelová výztuž kromě toho zajišťuje vysokou stabilitu profilu a stabilní šroubové spoje kování.

Nový rám systému s dorazovým těsněním S 8000 IQ plus lze kombinovat s křídly standardního systému S 8000 IQ. Zde si lze vybrat z křídel ve čtyř-, pěti-, šesti- nebo sedmikomorovém provedení. Díky této vysoké kompatibilitě nepotřebují zpracovatelé materiálu od firmy GEALAN ve své výrobě žádné dodatečné výrobní nástroje. To umožňuje výrobu dvou různých konstrukčních hloubek v jediném optimalizovaném výrobním procesu.

Vysvětlení skratek pro tepelní prostupnosti

Ug - koeficient prostupu tepla izolačního skla (čím nižší, tím lepší)

Uw - koeficient prostupu tepla celého okna nebo balkonových dveří (čím nižší, tím lepší)

UD - koeficient prostupu tepla celých vstupních dveří (čím nižší, tím lepší)

EPDM - těsnění navlékané po svaření profilů

TPE - těsnění svařované současně s profily

Hlavní navigace