Izolační skla pro plastová okna

Sklo vyplňuje plastové okno a dotváří vzhled a funkčnost okna.

Nejdůležitější vlastnosti u skel jsou:

 • Tepelná izolace
 • Světelná prostupnost
 • Celková energetická propustnost g
 • Bezpečnost
Procenta izolační prostupnosti domů

Funkčnost všech vlastností určuje kvalitu okna. Energetická propustnost je důležitá při propouštění tepla ze slunečního záření do budovy, hlavně u oken, které jsou směrem na jižní stranu a jsou vystavené po celý den záření.

Izolační skla

Izolace

Izolační sklo je konstruováno ze dvou nebo tří tabulí plaveného skla v tloušťkách, odpovídajících funkčním a mechanickým nárokům, jejichž vzdálenost vymezuje různě široký, dutý distanční hliníkový rám plněný vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly.

Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru izolačního skla. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi.

Celá konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel. Aby mohlo izolační sklo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy skel, čímž lze zajistit

 • zesílenou tepelnou izolaci
 • funkci zvukově izolační
 • funkci protisluneční
 • funkci bezpečnostní

Protisluneční skla a jejich světelná prostupnost

Světelná prostupnost

Tyto skla jsou nezbytná pro velké okna, pro které je důležitá reflexe a nižší hodnota světelné prostupnosti, aby se předešlo nadměrnému ohřívání interiéru.

Protisluneční skla jsou vyráběná dvěma způsoby:

 1. 1. Na ploché čiré sklo je nanášen během výroby reflexní oxid kovu, ten se pak nechá přirozeně zchladnout, aby nedošlo k pnutí a vrstva, která vznikne je pevně spojená s povrchem skla - tím snižuje propustnost světla
 2. 2. Pro požadované ztmavení a reflexi se používá speciální vrstva kovu, která se nanáší na čiré nebo ve hmotě probarvené sklo. Tím při obměně různých faktorů, které do toho při výrobě vstoupí na základě požadavků zákazníka, jako je síla vrstvy pokovení, zbarvení a tloušťka základního skla lze přesně určit vlastnosti reflexe a sílu propustnosti slunečního záření.

Zvukově izolační skla a jejich vlastnosti:

Zvuková izolace

Skla, která jsou používaná při výrobě do plastových oken mají za úkol ztlumit zvuky přicházející zvenčí. Ve standartním provedení bez speciálních požadavků mají nová plastová okna útlum cca 30-32 dB dle každého výrobce - oproti původní panelákovým oknům, které naměří zvukový útlum jen 15 dB Lidské ucho je schopno už při rozdílu 10 dB vnímat hluk jako poloviční.

Pro různá požadovaná hluková opatření lze sklo vyrobit "na míru"

 • Tím, že se zvýší prostor mezi tabulemi skla
 • Skla můžou mít rozdílnou tloušťku v izolačním dvojskle
 • Použijí se speciální vzácné plyny v mezi skelném prostoru
 • Zvýší se plošní hmotnost sklené tabule
 • Zrušením vazby skelné hmoty použitím speciálního izolačního skla s fólií nebo nalévanou pryskyřicí

Zvláštní ornamentální a neprůhledná skla

Tipy neprůhledných skel

Tato skla v oknech slouží jako neprůhledná světlá plocha v místnostech jako jsou koupelny nebo v předsíní vchodové dveře. Ornamentů je na trhu nepřeberné množství a můžete vybírat od malého nebo nepatrného vzoru až po úplně neprůhledné sklo. Stále je ale zachována aspoň nepatrně světelná prostupnost. Na vyžádání má každá firma , která se zabývá výrobou nebo prodejem plastových oken vzorník těchto skel.

inspirace inspirace inspirace inspirace inspirace inspirace inspirace

Bezpečnostní sklo u plastových oken

Pro zajištění kvality plastového okna a taky proti vloupání nebo nepříznivému počasí je potřeba osadit okno sklem, které je bezpečnostní a ochrání naše zdraví nebo majetek .

Okna se řadí do 4.tříd bezpečnosti:

 • 1.a 2.třída - mírná odolnost - rozdíl je jen v použitém skle
 • 3.třída - střední odolnost (trvá přibližně až 16 minut než se vypáčí)
 • 4.třída - nejvyšší odolnost

K těmto oknům patří neodmyslitelně sklo, které nelze prorazit.

Pro běžné rodinné domy stačí použití oken 1.a 2. bezpečnostní třídy.

Bezpečnost skla

Hlavní navigace